Bạn đang ở đây

Lịch sinh hoạt lớp HK 1 năm học 2016-2017 của các khóa 53,54,55,56

Thời gian: 08/01/2017
Cụ thể theo từng lớp, khóa các em xem trong file đính kèm

Yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ để hỏi và được trả lời một số vấn đề cần thiết trong quá trình học...