Bạn đang ở đây

Lịch phát bằng khóa cũ 50,51,52,53 được công nhận tốt nghiệp vào tháng 2/2017

Lịch phát bằng khóa cũ 50,51,52 và K53 như sau: (thêm lớp KTXD B K53)

 
Thời gian: buổi sáng ngày 7/3/2017 (Chi tiết các em xem file đính kèm.)

 

Địa điểm : Phòng Đào tạo Đại học 106 - nhà A9

 

Giấy tờ để nhận bằng:

 

1, Giấy thanh lý tài sản

(Đối với sinh viên hệ cử tuyển cần thêm Giấy giới thiệu của cơ quan cử đi học.)

 

2, Chứng minh nhân dân ( 01 bản phô tô không cần công chứng và bản gốc để đối chiếu)

Không cấp bằng cho sinh viên thiếu giấy tờ.

 

Các khoa tốt nghiệp rất nhiều nên yêu cầu các em đến nhận bằng đúng giờ, trật tự.

Sinh viên nào đến muộn không được chen ngang và phải chờ đến cuối buổi sáng, nếu hết giờ làm việc sẽ phải chờ đến buối chiều.

Tệp đính kèm: