Bạn đang ở đây

Lịch họp cố vấn học tập với các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 58 Học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch họp cố vấn học tập với các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 58 Học kỳ I năm học 2017-2018 như file đính kèm.

 

Yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ để biết những thông tin cần thiết trong quá trình học tập.

Tệp đính kèm: