Bạn đang ở đây

Lịch họp cố vấn học tập với các lớp chuyên ngành/ngành đại học chính quy Khóa 58

Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) trân trọng thông báo lịch họp cố vấn học tập với các lớp chuyên ngành/ngành đại học chính quy khóa 58 vào ngày 8/9/2017 (Thứ Sáu). Chi tiết thời gian và phòng họp được thể hiện trong tệp đính kèm. Kính đề nghị thầy/cô cố vấn học tập và các bạn sinh viên đại học chính quy khóa 58 xem và triển khai thực hiện./.