Bạn đang ở đây

Lịch họp cố vấn học tập K58 HK2 năm học 2017-2018

Lịch họp cố vấn học tập K58 HK2 năm học 2017-2018 như file đính kèm.

Yêu cầu các em tham gia đầy đủ.

 

Lớp nào chưa có lịch thì lớp trưởng liên hệ cố vấn học tập xếp lịch phù hợp (trong thời gian quy định của Trường).

Tệp đính kèm: