Bạn đang ở đây

Lịch giải quyết các công việc về tốt nghiệp

A, Thời gian: Thứ 3 hàng tuần.
-  Sáng từ  9h00 đến 11h00 (trả bằng tốt nghiệp theo lịch hẹn)
- Chiều từ 14h00 đến 16h00 (trả kết quả xác minh bằng tốt nghiệp; chứng nhận đã cấp bằng tốt nghiệp, đính chính thông tin trên bằng tốt nghiệp)
B, Thủ tục nhận bằng muộn:
1, Sinh viên các hệ đại học: Chính quy, VL-VH, Liên thông và Bằng 2 phải đăng ký trước vào e-mail: dtdh@utc.edu.vn với nội dung:
- Họ và tên: ....................................................
- Ngày sinh: ............... Nơi sinh: ...................
- Lớp: ......................... Khóa: ........................
2, Bộ phận cấp bằng tốt nghiệp sẽ kiểm tra, xác nhận sinh viên đã có bằng tốt nghiệp và hẹn thời gian trả bằng cho sinh viên vào sáng thứ 3 gần nhất.
3, Sinh viên đến nhận bằng theo đúng thời gian được hẹn.
(Sinh viên đã đăng ký và được hẹn thời gian nhận bằng, nhưng không đến thì 30 ngày sau mới được đăng ký lại lịch nhận bằng mới.)
C, Giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:
1, Giấy thanh toán tài sản (mẫu lấy tại văn phòng khoa) và giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo đối với sinh viên học ngoài trường, hệ cử tuyển.
2, CMND, Căn cước công dân (bản gốc để đối chiếu + 01 bản photo) còn giá trị sử dụng (không quá 15 năm) không rách nát, không sửa chữa.
Sinh viên phải đủ 2 giấy tờ trên mới được nhận bằng.
 
Nơi cấp bảng điểm (văn phòng khoa).
Bản sao bằng tốt nghiệp (phòng 106 - nhà A1).