Bạn đang ở đây

Hướng dẫn thủ tục Thanh toán tài sản ra trường cho sinh viên trước khi nhận Bằng

- Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, sinh viên chủ động thanh toán nợ sách, tài chính và thực hiện thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự (chỉ áp dụng đối với nam sinh viên).

- Sinh viên có thể tra cứu tình trạng nợ của mình tại trang http://sis.utc.edu.vn hoặc Nhà trường thông báo danh sách nợ vào ngày 17/01/2019 và yêu cầu trả trong thời hạn nhất định trước khi nhận Bằng.
- Nếu sinh viên vẫn tồn tại tình trạng “Còn Nợ”, cần đến ngay đơn vị tồn nợ để thanh toán để đảm bảo không bị đình chỉ việc cấp Bằng.