Bạn đang ở đây

Danh sách Phòng thi, ca thi đánh giá trình độ Tiếng Anh của sinh viên Đại học chính quy Khóa 58

Chi tiết về Danh sách thí sinh, phòng thi, ca thi đánh giá trình độ tiếng anh của sinh viên đại học chính quy khóa 58 được thể hiện trong các tệp đính kèm. Các bạn sinh viên chú ý theo dõi thực hiện./.