Bạn đang ở đây

(Bằng tốt nghiệp) Lịch giải quyết các công việc về Tốt nghiệp của sinh viên hệ Chính quy, VL-VH, Bằng 2, Liên thông.

A, Thời gian: Thứ 3 hàng tuần.
-         Sáng từ  9h00 đến 11h00 (phát bằng tốt nghiệp theo lịch hẹn)
-         Chiều từ 14h00 đến 16h00 (trả kết quả xác minh nội dung bằng tốt nghiệp; chứng nhận đã cấp bằng tốt nghiệp, đính chính thông tin trên bằng tốt nghiệp)
B, Giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:
1, Giấy thanh toán tài sản (mẫu lấy tại văn phòng khoa) hoặc giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo (đối với sinh viên học ngoài trường, hệ cử tuyển).
2, CMND (bản gốc để đối chiếu + 01 bản photo) còn giá trị sử dụng (không quá 15 năm) không rách nát, không sửa chữa.
Chú ý:
-      Sinh viên vừa bảo vệ tốt nghiệp tự kiểm tra thông tin, lịch phát bằng theo đợt của nhà trường tại website: http://thongtindaotao.utc.edu.vn/
-      Sinh viên các hệ Chính quy, VL-VH, Liên thông và Bằng 2 đã tốt nghiệp nhưng không đến nhận bằng theo thông báo cấp bằng của nhà trường, cần đăng ký lịch hẹn vào e-mail: dtdh@utc.edu.vn với nội dung:
-         Họ và tên: ....................................................
-         Ngày sinh: ............... Nơi sinh: ...................
-         Lớp: ......................... Khóa: ........................
(Sinh viên đã đăng ký và được hẹn thời gian nhận bằng, nhưng không đến đúng hẹn thì 90 ngày sau mới được đăng ký lại lịch nhận bằng mới.)
-      Sinh viên lấy bảng điểm tại văn phòng khoa.
-      Chứng thực bản sao tại phòng 106-A1.