Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học cao học nhà N3 từ ngày 18/05/2017.

Thông báo chuyển phòng học cao học nhà N3 từ ngày 18/05/2017.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, từ ngày 18/05/2017 bộ phận Điều độ điều chuyển một số phòng học Cao học buổi tối tại nhà N3 sang phòng học mới (chi tiết xem xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm: