Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học Cao học 601A2 cả ngày thứ 7 (Từ 29/04/2017 đến hết 13/05/2017)

Thông báo chuyển phòng học Cao học 601A2 cả ngày thứ 7 (Từ 29/04/2017 đến hết 13/05/2017)
Theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên lớp Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 24.2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học thứ 7 tại 601A2 từ ngày 29/04/2017 đến hết ngày 13/05/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.