Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A5 từ 18/12/2017.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A5 từ 18/12/2017.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại nhà A5 từ ngày 18/12/2017 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.