Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A2 từ ngày 21/01/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

 

Tệp đính kèm: