Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2

Thông báo chuyển phòng học buổi tối tầng 7 nhà A2.
Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý Giảng đường A2, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại tầng 7 nhà A2 từ ngày 08/05/2017 xuống phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.