Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.

Thông báo chuyển phòng học buổi tối nhà A5.
   Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu Giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học buổi tối tại nhà A5 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm: