Bạn đang ở đây

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (Từ 15/08/2016 đến 01/12/2016)
 

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)

Thông báo chuyển phòng thi tại nhà A5 +A7 (từ 21/06/2016 đến 25/06/2016)
Tổ Điều độ điều chuyển một số phòng tại giảng đường A5, A7 sang phòng mới (chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng thi hệ Bằng 2 + Liên thông (từ 30/05/2016 - 27/06/2016)

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)

Phòng học T7+CN lớp B2 K19B (tuần từ 21/05->hết học kỳ)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 16/05 đến 28/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 03/05 đến 14/05/2016)

Phòng thi bằng 2- liên thông ( tuần từ 03/05 đến 14/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học thứ 7 + CN lớp Bằng 2 K19B

Phòng học thứ 7 + CN lớp Bằng 2 K19B (tuần từ 07/05-15/05/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Chuyển phòng học buổi tối nhà A2,A5

Chuyển phòng học buổi tối nhà A2,A5
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2- liên thông (tuần từ 22/04 đến 28/04/2016)

Phòng thi Bằng 2- liên thông (tuần từ 22/04 đến 28/04/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chuyển phòng nhà A2

Theo yêu cầu của một số Bộ môn có sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy, bộ phận Điều độ Ban QLGĐ điều chuyển các lớp sau đến phòng học mới kể từ tối ngày 01/03/2016 
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B (Học Thứ 7 và chủ nhật)

Phòng học Bằng 2 KTXD K19B học cả ngày và tối thứ 7,  cả ngày Chủ nhật.
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông K19

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông K19 bắt đầu từ 25/01/2016
thời gian học buổi tối bắt đầu từ 18h05
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2+LT (từ 04/01/2016 đến 17/01/2016)

Phòng thi Bằng 2+LT (từ 04/01/2016 đến 17/01/2016)
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng học hệ Bằng 2- Liên thông học kỳ 2 năm học 2015-2016
(Chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi Bằng 2 - Liên thông (tuần 21/12 đến 31/12/2015)

Phòng thi Bằng 2 - Liên thông (tuần 21/12 đến 31/12/2015)
(chi tiết xem file đính kèm)

Phòng thi B2+LT (từ 07/12/2015 đến 19/12/2015)

Phòng thi B2+LT tuần từ 07/12/2015 đến 19/12/2015
(chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chuyển phòng học Bằng 2 - Liên thông (buổi tối) từ 23/11/2015

Thông báo chuyển phòng học Bằng 2 - Liên thông (buổi tối) từ 23/11/2015
Chi tiết xem file đính kèm.

Phòng thi hệ bằng 2 + Liên thông (từ 19/11/2015-04/12/2015)

Phòng thi hệ bằng 2 + Liên thông (từ 19/11/2015-04/12/2015)
Chi tiết xem file đính kèm

Các trang